Sejmik Łączności ZHP

Sejmik 3 W dniach 18 – 20 listopada 2016 r. w Warszawie odbył się Sejmik Łączności ZHP.    W sejmiku brały udział środowiska łączności z całej Polski. Sejmik zorganizowano w SP 267 na Warszawskim Żoliborzu. Z Hufca ZHP Piekary Śląskie w Sejmiku uczestniczyli członkowie HKŁ "POSMYK" SP9ZPS druhowie: Henryk Dyszy - SP9-06-103, Michał Trzoński - SP9-06-113, Wojtek Mrochen - SP9-06-115. Podczas spotkania zostały omówione sprawy związane z ilością harcerskich klubów łączności, ich roli w popularyzacji tej specjalności oraz działań jakie kluby winny podjąć by przyciągnąć młodzież. Omówiono też zmiany jakie zaszły oraz propozycje zmian związanych ze służbą radioamatorska, w tym możliwość organizacji i przeprowadzania egzaminów radiooperatorskich. A oprócz tego sprawę łączności służbowej w ZHP oraz jej zasad, promocje specjalności łącznościowej w ZHP. Pełny tekst podsumowania Sejmiku jest tutaj >>>>.  

sq9cxc