Wyniki zawodów "Dzień Myśli Braterskiej 2014"

Dyplom DMB 2014       Ukazały się wyniki tegorocznych zawodów harcerskich "Dzień Mysli Braterskiej" tradycyjnie organizowanych przez HKŁ SP3ZAC z Poznania.Tym razem nasza stacja klubowa zajęła trzecie miejsce w grupie A – harcerskie stacje klubowe SSB i CW. W zawodach, które odbyły się 22 lutego 2014 r. wzięły udział  74 stacje , logi nadesłało 66 stacji nadawczych i 3 nasłuchowców. Stacja  organizatora  SP3ZAC  oraz  stacje  SP2OFH,  SP8JMA –  logi tylko do kontroli. Dzienników  nie  nadesłało 8  stacji.

1.  SP4ZHX 1664        4.  SP8ZHY  1026       7.  SP2ZFT    738
2.  SP6ZDA 1580       5.  SP2ZCE    864       8.  SP5ZIP    680
3.  SP9ZPS  1476       6.  SP5ZHJ    765       9.  SP9ZKN    400

Pełne wyniki zawodów DMB 2014: TUTAJ

                                                                                                                                                                                                                                                 sq9cxc