Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego - wyniki

Zawodyplom 2014-2 1 20141210 1268329055dy Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego zostały już rozliczone! Tak, jak większość zawodów organizowanych przez Zespół PGA, realizowane jest to w ciągu 48 godzin. Jak wspominaliśmy wcześniej, nasza stacja klubowa SP9ZPS brała udział w tych zawodach raczej symbolicznie. Testowana,  kompromisowa ze względu na warunki lokalizacyjne antena na pasmo 80 m, okazała się mało skuteczna (co było do przewidzenia). W obecnej chwili jednak lepsza jest taka antena jak jej brak.

A teraz parę liczb dotyczących zawodów. Ogółem nadesłano 164 logi. W grupie SO-SSB, w której zostaliśmy sklasyfikowani, udział brały 64 stacje. Stacja SP9ZPS zgłosiła 29 QSO, zaliczono nam 28 łączności. Z takim dorobkiem w tabeli wyników figurujemy na 31 miejscu. Faktycznie jednak przed nami uplasowało się 46 stacji, gdyż 13 z nich zajęło miejsce ex aequo (z takim samym wynikiem punktowym). Ważne jest jednak to, że braliśmy udział i w ten sposób uczciliśmy ten ważny dla polskiego krótkofalarstwa dzień.

            sq9cxc