Słoweńskie zawody PMC

Klucz2 200 117

Słoweńskie zawody PMC, to organizowane w pierwszy weekend stycznia zawody w celu promowania idei oraz nawiązywania kontaktów radiowych pomiędzy krótkofalowcami z miast skupionych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Orędowników Pokoju.

Zawody rozpoczynają się o godz. 12.00 UTC w sobotę 3 stycznia i trwają 24 godziny - emisje CW i SSB. Aktualna lista miast które zrzeszone są  w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Orędowników Pokoju jest tutaj . Stacja klubowa SP9ZPS wystartuje w tych zawodach w wymiarze dostososowanym do posiadanych możliwości. O naszym udziale poinformujemy w terminie późniejszym. Zainteresowanym podajemy link do regulaminu zawodów. Spośród 114 miast z całego świata należących do Stowarzyszenia - siedem to nastepujące miasta polskie:  

1)  LUBLIN - LUB  2)  OŚWIĘCIM - OSW  3)  PŁOŃSK - POK  4) TORUŃ - TON
5)  WARSZAWA - WAR  6)  WIELUŃ - WLN  7)  WROCLAW - WRO

                                                                                sq9cxc