SP DX Contest 2015 udział SP9ZPS

logo1W zawodach tych stacja klubowa SP9ZPS brała udział raczej symbolicznie. Niemniej zaznaczyliśmy w nich swoją obecność. Pomimo okresu świątecznego i mniejszej frekwencji stacji zagranicznych, nawiązaliśmy 117 QSO (44 DXCC) głównie w paśmie 40, 20 i 15 m. Log wysłany został w kategorii Checklog. Poniżej - statystyka naszego udziału w logo1.

SP9ZPS    STATYSTYKI SP DX C SSB
DXCC Q S O
P A S M O
 17  44  7
 17  53 14
 8 18 21
 2 2  3,5
44  117  RAZEM

         sq9cxc