VII PIEKARSKI WIELOBÓJ RATOWNICZY - MEDICUP-2011

W dniach 23-24 września w Kokotku odbędą się dwudniowe zawody sprawnościowe z pierwszej pomocy przedmedycznej MEDICUP 2011. Organizatorem przedsięwzięcia jest Harcerski Klub Ratowniczy, działający w Hufcu ZHP w Piekarach Śl. Zawodom patronuje prezydent Stanisław Korfanty. Zawody finansowane są ze środków konkursu, organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego UM.

Po raz siódmy patrole z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz  drużyn harcerskich spotkają się w Stanicy Obozowej „Posmyk” w Kokotku, by rywalizować w czasie zawodów, które obejmowały będą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i nie tylko. Uczestnicy  wykazywać się będą sprawnością ruchową oraz umiejętnościami z zakresu przysposobienia obronnego. Nie zabraknie również wspólnego harcerskiego ogniska oraz nocnej gry terenowej sprawdzającej orientację w terenie i umiejętność korzystania z map.

autor: Marcin Gaweł