Egzamin w UKE

W dniu 8 grudnia br. w katowickiej Delegaturze UKE, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, odbył się egzamin na  świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej. Z Harcerskiego Klubu Łączności "POSMYK" SP9ZPS do egzaminu przystąpiło trzech członków klubu, którzy dotychczas byli nasłuchowcami: Heniek - SP9-06-103, Krzysiek - SP9-06-112 i Wojtek - SP9-06-115. Jaki był wynik egzaminu? Pisać chyba nie trzeba. Najlepiej świadczą o tym zamieszczone poniżej zdjęcia. Po otrzymaniu świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej, kolejnym krokiem będzie wystapienie do UKE o wydanie pozwolenia radiowego i indywidualnego znaku wywoławczego. Wszystkim kolegom serdecznie gratulujemy zdania egzaminu i zapraszamy do łączności już pod własnym znakiem wywoławczym! Za pomoc w przygotowaniu do egzaminów dziękujemy kolegom z klubu SP9YFF - Krzysztofowi SP9UPK i Piotrowi SO9DXX.

 uke 2     uke 1

sq9cxc