Po długiej przerwie...

Po rocznej przerwie wznawiamy naszą działalność na stronie internetowej. Przerwa ta spowodowana była kłopotami z logowaniem na serwer, a później z koniecznością ponownej rejestracji klubu w Urzędzie Kontroli Elektronicznej.

W dniu 18.12.2012 r. dostaliśmy pozwolenie radiowe na dalszą działalność klubu.

Obecna nazwa klubu: Harcerski Klub Łączności ,,POSMYK" przy Hufcu ZHP Piekary Śląskie.

Pracujemy nadal pod znakiem SP9ZPS.