Współpraca z SP9YFF

Harcerski Klub Łączności "POSMYK" SP9ZPS przy Hufcu ZHP Piekary Śląskie w ramach swej działalności krótkofalarskiej współpracuje w wielu akcjach, zwłaszcza terenowych, z innymi klubami. Szczególnie ścisła współpraca realizowana jest z klubem SRG SP9YFF, głównie w zakresie organizacji wypraw terenowych z radiem. Cele i zadania jakie stawia sobie klub SRG SP9YFF to jest aktywna praca operatorska na krótkofalarskich pasmach amatorskich oraz organizacja terenowych ekspedycji krótkofalarskich. Skupiono się na uczestnictwie w dwóch programach o zasięgu światowym, tj. WCA (World Castle Award) i WWFF (World Wide Flora & Fauna). Klub bierze również udział w różnego rodzaju zawodach krótkofalarskich.

Owocem tej współpracy jest uczestnictwo członków obu klubów w wyprawach terenowych do obiektów związanych z przyrodą (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe itp.) w ramach programu WWFF oraz do twierdz i zamków w ramach programu WCA.

Koledzy z Klubu SP9YFF, dla podkreślenia tego faktu, wyróżnili klub SP9ZPS Dyplomem, który prezentujemy poniżej.

Dziękujemy za wyróżnienie i mamy nadzieję, że współpraca ta będzie się dalej rozwiajać.

tnx sp9yff

sq9cxc