Logo na www SP9ZPS nowe 1

 

LogoSP9ZPS200Krótka historia Klubu SP9ZPS przy Hufcu ZHP w Piekarach Śląskich


W maju bieżącego roku HKŁ „POSMYK” przy Hufcu ZHP Piekary Śląskie obchodzić będzie dziesięciolecie swego istnienia. Może to dziesięciolecie nie jest aż takim szczególnym powodem do historycznych refleksji, zwłaszcza w porównaniu z historią wielu harcerskich klubów krótkofalarskich z długą i bogatą, bo ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, wieloma znakomitymi osiągnięciami krótkofalarskimi, instruktorami, którzy tworzyli legendę tamtych lat.
Historia Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZPS jest krótka i skromna. Jednak , jak każda historia zawiera pewien zasób faktów z których się składa. Fakty te chcę tu przytoczyć po to, aby czas nie wymazał ich do końca z pamięci.

Właściwie to trudno dziś dociec jak to wszystko się zaczęło. Faktem jest, że wiele lat temu – w epoce rozkwitu popularności radia CB , grupka zainteresowanej młodzieży zwróciła się do Komendy Hufca o pomoc w uruchomieniu łączności za pomocą radia CB.
Komendantem hufca był wówczas harcmistrz Henryk Dyszy. Radiotelegrafista z wojska, szybko wpadł na pomysł, ażeby założyć klub radiowy który będzie pomocny w takich sprawach. Skontaktował się z Arkiem SQ9BER i powierzył mu organizację klubu od strony praktycznej i formalnej. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie było w zamierzeniach Komendy stworzenie klubu radiowego nastawionego na wyczynową działalność krótkofalarską. Zdawano sobie doskonale sprawę z tego że na taką działalność trzeba mieć nie tylko środki i to całkiem spore na sprzęt radiowy, anteny i inne wyposażenie. Harcerze już wtedy borykali się z wieloma trudnymi sprawami w działalności programowej, a do utrzymania i remontu była zarówno Harcówka w Brzezinach jak i Stanica Harcerska w Kokotku. Postanowiono więc, że skoro znaleźli się chętni do działania i jest możliwość uzyskania pozwolenia radiowego (Arek SQ9BER przekonał jeszcze do swego pomysłu Zbyszka SQ9CXC i Kamila SQ9GIK), to należy zorganizować klub radiowy i skupić się na pomocy harcerzom.
Na początku maja 2003 roku wystąpiono do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty – Śląski Odział Okręgowy w Siemianowicach Śląskich - o wydanie pozwolenia radiowego.
Dnia 21 maja 2003 roku wydane zostało Pozwolenie Radiowe kategorii 2 nr 114/K/F/2003 (moc 50 W) dla Harcerskiego Klubu Łączności przy Komendzie Hufca ZHP Piekary Śląskie, z okresem ważności na 10 lat, tj. do 21 maja 2013 roku. Jak się potem okazało, ze względów formalnych pozwolenia wymienialiśmy jeszcze dwukrotnie.

W lutym 2009 roku, w związku z ze zniesieniem wymogu znajomości telegrafii na egzaminach o uzyskanie świadectwa radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymieniliśmy pozwolenie radiowe na Pozwolenie Radiowe nr 114/K/F/2009 kategorii 1 – moc wyjściowa nadajnika 150 W. Przez 6 lat nasza praca ograniczała się głównie do pracy na pasmach UKF.

Ostatnia wymiana pozwolenia radiowego miała miejsce w grudniu 2012 roku i spowodowana była Jak to ujęto w piśmie UKE „stwierdzeniem nieważności pozwolenia radiowego kat. 1 nr 114/K/F/2009 na używanie radiostacji klubowej znak SP9ZPS z powodu wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa”. W związku z tym ponownie złożyliśmy wymagane dokumenty i otrzymaliśmy Pozwolenie Radiowe nr 114/K/F/2012 Kategorii 1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska na używanie radiostacji Harcerski Klub Łączności „POSMYK” przy Hufcu ZHP Piekary Śląskie , znak wywoławczy SP9ZPS – moc wyjściowa nadajnika 150 W. Pozwolenie jest ważne od 18.12.2012 do 17.12.2017.

Formalnie radioklub został powołany rozkazem L. 3/2003 wydanym przez Komendanta Hufca Piekary Śląskie im. Hatki, Hadasia i Tomy – harcmistrza Henryka Dyszego, opublikowanym w dniu 12 września 2003 roku.

Zadania , jakie zostały postawione przed członkami Klubu to zainteresować harcerzy techniką i sposobami nawiązywania łączności, przekazywania informacji zarówno w celach sportowych jak i w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi i katastrofami. Ponadto, po zapoznaniu się z zagadnieniami teoretycznymi – nauczyć praktycznego posługiwania się sprzętem radiowym na pasmach amatorskich różnymi emisjami.
Służenie pomocą w organizacji zbiórek drużyn i zastępów harcerskich, na których demonstrujemy sprzęt łączności, sposoby komunikacji, zasady nawiązywania łączności radiowej , przewodowej oraz bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych.
Drugim ważnym zadaniem jest skupienie wokół Klubu tych wszystkich – starszych i młodych – którym bliskie są sprawy harcerstwa i potrzeba działania na rzecz młodzieży.
Klub SP9ZPS od początku istnienia miał swą siedzibę W Domu Harcerza w dzielnicy Piekar Śląskich– Brzezinach , przy ulicy Poniatowskiego 1 A.

 

Aby pomieszczenia w otrzymanym od gminy budynku doprowadzić do użytku, trzeba było wykonać wiele prac remontowych i konserwacyjnych nie tyko pomieszczeń klubowych, ale też w całym Domu Harcerza. Załatwiono również w zakładzie energetycznym zmianę taryfy elektrycznej na tańszą. Wykonano z własnych środków warty ok. 1000 zł system alarmowy, Zamontowano na Domu Harcerza anteny na fale krótkie i ultrakrótkie.

 

Ponadto w okresie letnim (do końca 2011 roku) korzystaliśmy z pomieszczenie kontenerowego w Stanicy Obozowej ,,POSMYK” w Kokotku. Kontenera, zaadoptowanego dla potrzeb klubowych użyczył Arek SQ9BER.

Niestety, w związku ze zmianą lokalizacji Stanicy Obozowej ,,POSMYK” na inną lokalizację , również w Kokotku i brakiem możliwości przeniesienia kontenera został on pod koniec roku 2011 sprzedany.
Nasz wkład w działalność na rzecz młodzieży to między innymi organizacja na terenie Stanicy Obozowej w Kokotku letnich obozów wypoczynkowych dla harcerzy i dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu tych obozów biorą udział również członkowie radioklubu. W trakcie przygotowań do akcji letniej remontujemy i modernizujemy swoją letnią bazę łączności w Stanicy, montujemy anteny do pracy radiostacji po przerwie zimowej, konserwujemy instalację elektryczną w domkach kampingowych i pomieszczeniach zaplecza sanitarnego i kuchennego.
W 2010 roku Komenda Hufca podejmuje decyzję o zmianie miejsca lokalizacji dotychczasowej bazy wypoczynkowej , na zasadzie zamiany na bardziej zwarty w zabudowie, z murowanymi domkami ośrodek. Najważniejszą jednak zaletą nowej stanicy jest ujęcie wody pitnej, co rozwiązuje wiele problemów aprowizacyjnych , zwłaszcza na obozach i biwakach.

W trakcie adaptacji nowo pozyskanej bazy obozowej i przygotowania jej do akcji letniej 2010 nasi członkowie wykonali przegląd, remont i modernizacje instalacji elektrycznej na nowej stanicy. Załatwiali formalności między Zakładem Energetycznym, dotychczasowym właścicielem ośrodka a Komendą Hufca , związane z wymianą liczników, taryf energetycznych i umów o dostawę energii. Członek naszego klubu prowadził też pierwszy, czterdziestoosobowy obóz w nowej stanicy.
W czasie corocznej Miejskiej Gry Ratowniczej (Manewry Obronne) organizowanej przez klub DANGER pod patronatem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich pod nazwą MEDICUP dla uczniów piekarskich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, HKŁ SP9ZPS w czasie tych zawodów zabezpiecza łączność między punktami kontrolnymi, przygotowuje punkt ,,Łączność w sytuacjach kryzysowych” i organizuje pokazy pracy na radiostacjach.
Jednym z głównych celów działalności HKŁ SP9ZPS jest popularyzacja krótkofalarstwa jako ciekawego i pożytecznego hobby.
Realizujemy to poprzez udział w zawodach organizowanych przez radiokluby LOK, PZK, ZHP, OSP i inne organizacje zajmujące się radiokomunikacją.
Na naszej stronnie internetowej umieściliśmy zestaw sprawności zuchowych i harcerskich związanych z radiokomunikacją.
Nasza stacja klubowa SP9ZPS bierze udział w corocznie organizowanych przez Harcerski Klub Łączności „Wilda” SP3ZAC z Poznania zawodach Dzień Myśli Braterskiej, a także w zawodach Kamykowe Wici poświęcone Aleksandrowi Kamińskiem oraz Zawodach na KF Sięgaj do gwiazd poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Zawody te organizowane są przez Harcerski Klub łączności SP2ZAO z Bydgoszczy. Uczestniczyliśmy w zawodach organizowanych przez olsztyńskich krótkofalowców z okazji Dnia Dziecka – Regaty Pomarańczowe, a także w Zawodach Grunwaldzkich z okazji 600 lecia Bitwy pod Grunwaldem, które zorganizowali harcerze z HKŁ "Swist" SP4ZHT z Działdowa. Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu zaprosił nas do udziału w Zawodach Jarosławskich
Ponadto uczestniczyliśmy w zawodach HAM Spirit Contest , Zawodach Zielonogórskich oraz ciekawych Zawodach Zamkowych, w których stacje radiowe nadają z zamków lub ruin zamków wyjeżdżając w tym celu do miejscowości gdzie takie zamki się znajdują i tam instalują anteny i radiostacje.
Jak do tej pory , klub działa w oparciu o sprzęt radiowy i częściowo anteny będące własnością członków klubu. Sprzęt , który klub pozyskał jest następujący:
- Dwa Radmory 3001 z zasilaczem dostaliśmy od kolegów z Klubu SP9ZHQ przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach (dziękujemy Jurkowi SP9BGS)
- Syntezą obdarował nas Klub SP9YST (dziękujemy Staszkowi SP9QMF)
- Syntezę zabudował i Radmora Uruchomił Janek SP9NRO
- 6 kanałów kwarcami w drugim Radmorze obsadził i radio uruchomił Edek SP9BQX (SK)
- Edek wykonał również trapy i antenę W3DZZ, którą pomogli rozwiesić używając sprzętu strażackiego strażacy z OSP w Brzezinach.
- Anteny GP 5/8 na pasmo 2 m użyczył Arek SQ9BER.
Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Piekary Śląskie, kwiecień 2013 r.

sq9cxc, hendy

Wstazka-zalobnaW dniu 16 czerwca 2015 r. zmarł nagle druh Arkadiusz Wójcik SQ9BER. Był jednym z założycieli i najaktywniejszych członków Harcerskiego Klubu Łączności "POSMYK" SP9ZPS. Harcerze i Kadra piekarskiego hufca zawsze mogli na niego liczyć. Wspierał piekarskich  harcercerzy w zakresie łączności i krótkofalarstwa, aktywnie uczestniczył w organizacji kolejnych edycji Piekarskiego Wieloboju Ratowniczego - MEDICUP. Był zawsze do dyspozycji harcerzy.  Odszedł na wieczną wartę nagle - w dniu 16 czerwca 2015 r.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

Arek sq9ber sk

              

sq9cxc, hendy

 

Inne tematy

Kalendarz wydarzeń

Ważniejsze wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Grafika losowa

zawody_sprawnociowe_medicup_2011_1_20130330_1273746228.jpg

Licznik odwiedzin

Dzisiaj134
Wczoraj164
Tydzień458
Miesiąc1552
Razem479019

Powered by CoalaWeb