Logo na www SP9ZPS nowe 1

 

SPRAWNOŚCI  SPECJALNOŚCIOWE  
ŁĄCZNOŚĆ


GONIEC *


1. Wskazał/a drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.
2. Dostarczył/a list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.
3. Nadał/a na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.
4. Bezbłędnie przekazał/a meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.
5. Odebrał/a i wysłał/a wiadomość pocztą internetową.

 

ŁĄCZNIK–ŁĄCZNICZKA * *


1. Znalazł/a w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.
2. Obsługując centralkę telefoniczną, utrzymał/a łączność w terenie.
3. Wykonał/a przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse’a.
4. Opracował/a własny szyfr dla zastępu (drużyny).


ZWIADOWCA * * *


1. W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony.
2. Przeprowadził/a zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń.
3. Nawiązał/a łączność za pomocą radia CB, przekazał/a informacje zdobyte podczas
           zwiadu. 
     4.  Przeprowadził/a w zastępie (drużynie) szkolenie z łączności.
     5.  Wie, jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji
           (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie.

 


SYGNALISTKA / SYGNALISTA *


1. Sprawnie nadała/ał i odebrała/ał telegram alfabetem Morse’a za pomocą chorągiewek i latarki.
2. Podała/ał treść informacji w formie zwięzłego telegramu.
3. Poznała/ał zasady szyfrowania i rozszyfrowywania, posługując się szyfrem w grach harcerskich.
4. Pełniła/ił służbę łączności na wycieczce lub w grze polowej.
5. Przeprowadziła/ił pokazowe zajęcia sygnalizacji dla zastępu lub drużyny.

 

TELEFONISTKA/TELEFONISTA**


1. Poznała/ał działanie telefonu polowego, rozkręcając go, skręcając i podłączając go do linii.
2. Przeprowadziła/ił prawidłowo przewody w różnym terenie na odległość przynajmniej 500 m, linię jedno- i dwuprzewodową, podłączając do centralki 5- lub 10-numerowej kilka telefonów.
3. Nauczyła/ył kilku młodych harcerzy prawidłowego posługiwania się telefonem i centralką ręczną.
4. Wymieniła/ił wszystkie środki łączności przewodowej, stosowane w życiu codziennym, podając ich zastosowanie, zalety, wady.
5. Objaśniła/ił zasady działania słuchawki i mikrofonu węglowego.


 

 

NASŁUCHOWIEC*

 
1. Scharakteryzowała/ał międzynarodowy podział pasm radiowych, służby je użytkujące.
2. Poznała/ał zakresy amatorskich pasm KF i ich wewnętrzny podział oraz podstawowe wyrazy Q-kodu i podstawowe skróty służbowe.
3. Poznała/ał zasady budowy znaków rozpoznawczych i prefiksy minimum 5 państw.
4. Obsługiwała/ał odbiornik komunikacyjny, pełniła/ił dyżur nasłuchowy w pracy sieci i odebrała/ał kierowany doń radiogram.
5. Dokonała/ał 100 nasłuchów z co najmniej 10 krajów.

 

RADIOOPERATORKA / RADIOOPERATOR **

 
1. Przeprowadziła/ił na stacji klubowej co najmniej 20 łączności.
2. Poznała/ał procedurę pracy amatorskiej, międzynarodowy system głoskowania, sposoby budowy znaków rozpoznawczych oraz pamięta prefiksy krajów sąsiadujących z Polską, UE oraz USA. Zna organizację krótkofalarstwa w Polsce.
3. Pracowała/ał w sieci służbowej łączności radiotelefonicznej i przekazała/ał co najmniej 20 radiogramów, zna procedurę pracy służbowej oraz sposób prowadzenia dokumentacji stacyjnej (radiogramy, log).
4. Poznała/ał zasady rozchodzenia się fal KF i UKF, wybrała/ał właściwe miejsce w terenie dla usytuowania anteny oraz dobrała/ał odpowiedni typ anteny w zależności od wymaganego zasięgu.
5. Przygotowała/ał do pracy przenośną radiostację i przeprowadziła/ił szkolenie zastępu w tym zakresie.

 

RADIOTELEGRAFISTKA / RADIOTELEGRAFISTA ***


1. Odebrała/ał i nadała/ał kluczem 60 znaków na minutę według PARIS.
2. Poznała/ał minimum 20 znaków Q-kodu oraz znaki służbowe dotyczące korespondencji radiowej.
3. Nawiązała/ał co najmniej 20 łączności telegrafią na radiostacji klubowej i przekazała/ał telegrafią co najmniej 10 radiogramów podczas pracy amatorskiej lub służbowej.
4. Pracowała/ał co najmniej raz z terenowego stanowiska (obóz, biwak), utrzymując łączność z wybranym korespondentem w macierzystej miejscowości.
5. Wykonała/ał proste urządzenie telegraficzne, np. generator do nauki telegrafii, wykorzystała/ał je podczas swoich zajęć z zastępem.

Sprawność mistrzowska lub odznaka/ uprawnienie: licencja radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy A, B, C i D
.

 

 

 

ELEKTROTECHNIK**


1. Poznała/ał zasady działania maszyn elektrycznych: prądnicy, transformatora, prostownika, akumulatora, silnika. 
2. Zna i stosuje się do przepisów BHP w pracy w zakresie prądów silnych.
3. Wykryła/ył – poszukując w systematyczny sposób – uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku (lampa, żelazko itp.), potrafi je naprawić.
4. Wykonała/ał poprawnie sam lub w zespole aparat, urządzenie lub część instalacji elektrycznej, np. napęd elektryczny do modelu, oświetlenie na obozie.
5. Nauczyła/ył młodszych kolegów obsługi lub naprawy jakiegoś prostego urządzenia elektrycznego.


RADIOAMATOR ***


1. Wykonała/ał prosty odbiornik nasłuchowy lub radiolokacyjny.
2. Korzystała/ał z prostych schematów radiowych, wytłumaczyła/ył na ich podstawie zasadę pracy urządzenia.
3. Poznała/ał zasady racjonalnej eksploatacji sprzętu elektronicznego, którym się posługuje, zademonstrowała/ał drużynie poprawną obsługę.
4. Poznała/ał  i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w zakresie pracy ze sprzętem łączności.
5. Poznała/ał zasady miernictwa, posługując się miernikiem uniwersalnym i generatorem- falomierzem.

 

 

 

RADIOTROPICIELKA / RADIOTROPICIEL*


1. Startowała/ał w radiowych „łowach na lisa” i wytropiła/ił wszystkie ukryte nadajniki.
2. Przeprowadziła/ił skuteczne radionamierzanie „lisa” i wykreśliła/ił jego stanowisko na mapie. Oszacowała/ał błąd pomiaru.
3. Zorientowała/ał mapę w terenie za pomocą radionamierzania na stacje radiofoniczne średnio- i długofalowe.
4. Przeprowadziła/ił dla zastępu pokaz wykrywania nadajnika „lisa” w terenie.

 

                                                                                                                                                      hendy

Inne tematy

Kalendarz wydarzeń

Ważniejsze wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Grafika losowa

zawody_sprawnociowe_medicup_2011_35_20130330_1561230584.jpg

Licznik odwiedzin

Dzisiaj62
Wczoraj216
Tydzień840
Miesiąc1816
Razem505972

Powered by CoalaWeb