Instrukcja w sprawie łączności radiowej....

instrZamieszczona tutaj INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI ORAZ PROWADZENIA SŁUŻBOWEJ I SZKOLENIOWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO została wydana w roku 1997 przez Harcerskie Biuro Wydawnicze HORYZONTY.

Harcmistrz Krzysztof Sikora - SP9RPU, ówczesny Kierownik Wydziału Harcerstwa Starszego i Specjalności GK ZHP, we wstępie pisał między innymi: "Naszym zdaniem instrukcja uczy zasad organizacji i prowadzenia łączności radiowej, normuje zachowania operatorskie, wprowadza do harcerskiej łączności elementy międzynarodowych i krajowych przepisów ruchu radiowego, przygotowuje harcerską łączność do spełnienia istotnej roli w zajęciach techniczno-obronnych, przestrzega przed niebezpieczeństwami, jakie mogą wyniknąć z obsługi urządzeń radiowych."

Dziś Instrukcja ta nic nie straciła ze swj aktualności i może z powodzeniem służyć pomocą wszystkim zainteresowanym propagowaniem i rozwojem łączności radiowej w ZHP.

Ponieważ nie jest to publikacja powszechnie dostepna, pozwoliłem sobie, będący w mej dyspozycji egzemplarz zeskanować i zamieścić na internetowej stronie HKŁ SP9ZPS.

Jakość zeskanowanego materiału nie jest może najlepszej jakości, pozwala jednak zapoznać się z całością zamieszczonego materiału oraz wybrać te jego fragmenty, które mogą być przydatne w harcerskim szkoleniu z zakresu szeroko pojętej łączności radiowej.

sq9cxc